Żyd z pieniążkiem jako szkodliwy stereotyp

Poniżej przedstawiam zestawienie linków do artykułów i prac badaczek i badaczy, które wykorzystując narzędzia etnograficzne, kulturoznawcze czy socjologiczne pokazują, że wyobrażenie „Żyda z pieniążkiem”, upowszechnione od lat 90-tych XX wieku, jest szkodliwym stereotypem.

https://www.pismowidok.org/pl/archiwum/2014/6-obraz-patos/zyd-w-sieni-pieniadz-w-kieszeni

https://www.nck.pl/upload/archiwum_kw_files/artykuly/6.pawel_dobrosielski-_zyd_z_pieniazkiem_jako_praktyka_polskiej_kultury_wernakularnej.pdf

https://www.rp.pl/kultura/art6116721-zyd-o-imieniu-zyd

https://www.tygodnikpowszechny.pl/zydek-z-moneta-19946

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByd_z_pieni%C4%85%C5%BCkiem

https://en.wikipedia.org/wiki/Jew_with_a_coin